U Zoekt iemand die kan schrijven - Bea Bossaerts - redactie & research

Schrijven

Ik schrijf een tekst voor u. We bekijken samen wat u wenst: welke soort tekst, voor welke doelgroep, met welke doelstelling. Ik denk met u mee.

U bezorgt me de nodige informatie of u laat het voorbereidend werk aan mij over: deskresearch, literatuurstudie, eigen interviews ... Ik formuleer een voorstel voor de structuur en we bespreken de ontwerptekst(en). In een laatste revisie zet ik puntjes op de i.

U kunt me ook inschakelen als rapporteur in een project. Ik maak de tussentijdse verslagen en zorg voor het eindrapport.

Plannen voor een nieuwe website? Ook daarvoor heb ik de nodige expertise. Vertrekpunt is altijd de inhoud – dus de structuur en de tekst – van de website. In een verdere fase werk ik samen met een vormgever en een webdesigner.