Publicaties - Bea Bossaerts - redactie & research

U kunt rekenen op mijn ruime ervaring in redactie, eindredactie en copywriting van verschillende soorten teksten:

 • boeken
 • rapporten
 • brochures
 • folders
 • persberichten
 • interne rapporten (verkenningen, adviezen …)
 • webtekst
 • artikels
 • brieven
 • toespraken
 • jaarverslagen
 • ...

Werkbaar werk. Inspiratie voor voedingsbedrijven.

Deskresearch, interviews en redactie van een boek over werkbaar werk voor werkgevers en vakbonden in de voedingsnijverheid. Uitgave Alimento (2018).

Lees meer
Werkbaar werk. Inspiratie voor voedingsbedrijven.

Goed geregeld, goed gegeven. Voor een betere wereld.

Redactie en eindredactie van een gids voor het ruime publiek over schenkingen en testamenten voor een goed doel. Met in de nieuwste editie ook een hoofdstuk over patiëntenrechten en over vrijwilligerswerk. Uitgave Testament.be (2017).

Lees meer
Goed geregeld, goed gegeven. Voor een betere wereld.

Evaluatierapport Instellingsreview UC Leuven-Limburg.

Redactie van een rapport van een instellingsreview in het hoger onderwijs. Uitgave NVAO (2017).

Lees meer
Evaluatierapport Instellingsreview UC Leuven-Limburg

Scholen slim organiseren. Anders werken met goesting.

Eindredactie van de teksten van twee auteurs, die ieder vanuit hun achtergrond bijdragen hebben geschreven voor dit boek over het nieuwe teamwerk in scholen. Uitgave LannooCampus in samenwerking met Flanders Synergy (2014, 6de druk 2017).

Lees meer
Scholen slim organiseren. Anders werken met goesting

Kiezen of delen. Pistes voor gezinsbeleid.

Research voor en redactie van vijf dubbelinterviews met specialisten over actuele thema's van gezinsbeleid: kinderbijslag en woonbonus, relatievorming en echtscheiding, opvoedingsondersteuning, integrale jeugdhulp en combinatie arbeid-gezin. Uitgave Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en Garant (2013).

Lees meer
Kiezen of delen. Pistes voor gezinsbeleid

Mijn bedrijf wegwijs in onderwijs.

Research voor en redactie van een praktijkboek voor bedrijven over samenwerking met het secundair en hoger onderwijs, bijvoorbeeld bij stages, werkplekleren, studiekeuze, onderzoek en innovatie. Ook aandacht voor beroepsgerichte opleidingen buiten het onderwijs (VDAB, Syntra ...). Uitgave LannooCampus (2012).

Lees meer
Mijn bedrijf wegwijs in onderwijs